• ICE Industrial Reverse Osmosis System for Cooling Tower Water System

    Systém průmyslové reverzní osmózy ICE pro vodní systém chladicí věže

    Reverzní osmóza / RO je technologie používaná k odstraňování rozpuštěných pevných látek a nečistot z vody pomocí polopropustné RO membrány, která umožňuje průchod vody, ale zanechává většinu rozpuštěných pevných látek a dalších kontaminantů za sebou. K tomu membrány RO vyžadují, aby byla voda pod vysokým tlakem (vyšším než osmotický tlak)