Široké využití chladicí věže

Chladicí věže se používají především pro vytápění, větrání a klimatizaci (HVAC) a pro průmyslové účely. Poskytuje nákladově efektivní a energeticky efektivní provoz systémů, které vyžadují chlazení. Více než 1 500 průmyslových zařízení používá k chlazení svých rostlin velké množství vody. Systémy HVAC se obvykle používají ve velkých kancelářských budovách, školách a nemocnicích. Průmyslové chladicí věže jsou větší než systémy HVAC a používají se k odvádění tepla absorbovaného v systémech cirkulující chladicí vody používaných v elektrárnách, ropných rafinériích, petrochemických závodech, závodech na zpracování zemního plynu, závodech na zpracování potravin a dalších průmyslových zařízeních.

Průmyslové procesy a stroje generují tak velké množství tepla, že je pro efektivní provoz nezbytný nepřetržitý odvod. Teplo musí být pro životní prostředí. To probíhá prostřednictvím procesu výměny tepla, který je základem technologie chladicí věže.

Je zajímavé, že i přes chladicí věže jsou zařízeními 20th století, znalosti o nich jsou ve skutečnosti omezené. Někteří lidé věří, že chladicí věže jsou zdroji znečištění, avšak jedinou věcí, kterou vypouštějí do atmosféry, je vodní pára.

Po mnoha letech vývoje této technologie jsou chladicí věže k dispozici v různých typech a velikostech. Každý z nich je použitelný v určité konfiguraci zatížení, proto je důležité nastínit dostupné možnosti. Všimněte si, že navzdory různým konstrukcím zůstává základní funkcí odvod tepla ze stavebního systému nebo procesu do vzduchu odpařováním. Zde jsou některé kategorizace:

A.Chladicí věž s mechanickým tahem
B.Atmosférická chladicí věž
C.Hybridní chladicí věž s tahem
D.Chladicí věž charakterizovaná prouděním vzduchu
E.Konstrukčně charakterizovaná chladicí věž
F.Chladicí věž charakterizovaná tvarem
G.Chladicí věž založená na způsobu přenosu tepla

Každý z nich mohl nést několik chladicích věží. Například kategorizace chladicích věží z hlediska metody přenosu tepla poskytuje tři možnosti: suché chladicí věže, chladicí věže s otevřeným okruhem a chladicí věže s uzavřeným okruhem / kapalinové chladicí věže.

Chladicí věže mohou být obecně nákladově efektivní pro průmyslové chlazení ve srovnání s ostatními možnostmi, ale výzvou v oblasti účinnosti může být zklamání. Monitorování faktoru účinnosti je zásadní, protože zajišťuje následující:

Snížená spotřeba vody
Úspory energie
Prodloužená životnost zařízení
Snížené provozní náklady

Pro zajištění efektivního chodu chladicí věže jsou důležité tři věci: porozumět typu chladicí věže, kterou používáte, efektivně používat chemikálie a sledovat ztrátu vody v systému.

Systém chladicí věže je běžný v mnoha průmyslových odvětvích, z nichž hlavní je energetický, komerční, HVAC a průmyslový. V průmyslovém nastavení systém odmítá teplo ze strojního zařízení, kromě jiného také ohřívaného procesního materiálu. Konkrétně jsou průmyslové chladicí věže běžné v potravinářských závodech, ropných rafinériích, závodech na zemní plyn a petrochemických závodech.

Další průmyslové aplikace:

Vodou chlazené vzduchové kompresory
Vstřikovací a vyfukovací stroj na plasty
Stroj na lití pod tlakem
Chladicí a chladicí zařízení
Studené úložiště
Zařízení na eloxování
Elektrárna na výrobu elektrické energie
Vodou chlazené klimatizační systémy a stroje VAM

Volba řešení chlazení je druh celkové úvahy o nákladech, prostoru, hluku, účtech za energii a dostupnosti vody. Pokud si nejste jisti, který model potřebujete, kontaktujte nás a požádejte o další pokyny.


Čas zveřejnění: 11. listopadu 2020