• Cross-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers

    Chladicí věže s uzavřeným okruhem s příčným průtokem / odpařovací chladiče s uzavřeným okruhem

    Jako odpařovací chladicí věž s příčným prouděním s indukčním tahem se používá věžová kapalina (voda, olej nebo propylenglykol) k zajištění chlazení, které je uzavřeno ve spirále a není vystaveno přímo vzduchu. Cívka slouží k izolaci procesní tekutiny z vnějšího vzduchu, udržování čisté a bez znečištění v uzavřené smyčce. Vně cívky stříká voda na cívku a mísí se s vnějším vzduchem, aby vypouštěla ​​teplý vzduch z chladicí věže do atmosféry, když se část vody odpařuje. Studená voda mimo spirálu je recirkulována a znovu použita: studená voda se vrací zpět na začátek procesu, aby během odpařování absorbovala více tepla. Pomáhá udržovat čistou procesní kapalinu, což sníží náklady na údržbu a provoz.