• Counter-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers

    Protiproudé chladicí věže s uzavřeným okruhem / odpařovací chladiče s uzavřeným okruhem

    Ochlazený suchý vzduch vstupuje přes žaluzie na obou stranách věže ve spodní části a je tažen nahoru a přes cívky silou z axiálního ventilátoru, který je instalován nahoře, mícháním padající vody (přicházející ze systému distribuce vody) a zvýšení účinnosti přenosu tepla ve stavu horkého vlhkého vzduchu vypouštěného z věže do atmosféry. Během tohoto pracovního procesu se malé množství recirkulační vody odpaří v důsledku latentního přenosu tepla trubkou a stěnami cívek a odvádí teplo ze systému. V tomto provozním režimu se díky odpařovacímu výkonu snižují teploty výstupní vody a šetří se energie ventilátoru.