• ICE Chemical Dosing System for Water Treatment in Cooling Tower System

    Dávkovací systém ICE pro úpravu vody v systému chladicí věže

    Provoz chladicího systému přímo ovlivňuje spolehlivost, účinnost a náklady jakéhokoli průmyslového, institucionálního nebo energetického procesu. Monitorování a udržování kontroly nad korozí, depozicí, růstem mikrobů a provozem systému je nezbytné k zajištění optimalizace celkových provozních nákladů. Prvním krokem k dosažení minima je výběr vhodného programu ošetření a provozních podmínek k minimalizaci namáhání systému.